Wie is Osho

Het enige wat je van Osho als algemene omschrijving kunt zeggen is dat hij een Verlicht Meester is, een Spiritueel Leraar van een dimensie zoals de mensheid die slechts enkele malen heeft gekend: Mozes, Lao Tse, Boeddha, Socrates en Jezus. Een verdere inhoudelijke omschrijving leidt al gauw tot oppervlakkige typeringen. Wie Osho wil leren kennen kan dat het beste doen door persoonlijk en direct met hem kennis te maken: zijn universele boodschap is vastgelegd op audio-tapes en video-tapes. Osho heeft gedurende 20 jaar meer dan 3.200 toespraken gehouden. Die zijn opgenomen in enkele honderden boeken. Inmiddels zijn daarvan duizenden edities verschenen in meer dan 60 talen, waaronder het Nederlands.
Het Engelstalige Osho-boek ‘Meditation. The First and Last Freedom, a Practical Guide to Meditation’, geeft inzicht in Osho’s werk en visie (ook in het Nederlands als tweedehands beschikbaar).

034
217