Wie zijn Wij

Wij zijn Jagran en Nirad, intiatiefnemers van de White Cloud ashram in Nieuw Scheemda (Gr.)
Toen ik, Nirad, 75 was geworden werd het mij duidelijk dat ik het ‘laatste kwartaal’ intensiever wilde leven in het licht van de guidelines van Osho:

Meditation and Celebration

Ik ben zo blij en ook zo dankbaar dat Jagran hierbij naast mij staat, zodat wij beiden nog meer de diepte in kunnen gaan, ook in onze relatie.

In 2020 voelden wij ons sterk genoeg om de stichting White Cloud ashram op te richten. Hierdoor maakten wij ons kenbaar aan de buitenwereld.
De stichting ‘Vrienden van Osho’ beloonde ons later daarvoor door de stichtingskosten te vergoeden. Dat werd onze eerste openbare erkenning.
Daarna kwam het echte werk . . .

Nu, in de aanloop naar ons derde Osho Zomer Festival, realiseren wij ons dat ‘ons leven léven’ langzaam verschuift naar ‘ons leven
víeren’ en, daaruit voortvloeiend, dat wij ons leven vaker  delen en vieren met vrienden.
Wat geeft dat veel verbreding en verdieping in onze groei . . .
Het leven geeft ons daardoor nog meer voldoening en ik, Nirad, ben Het Bestaan intens dankbaar voor mijn bestaan.
Wij ontdekken iedere dag dat groeiend bewustzijn in onze dagelijkse omgang groeiende helderheid en groeiende liefde met zich meebrengt. Wat willen we nog meer?!

Wat we nog meer willen?
Met het komende Osho Zomer Festival willen wij, Jagran en Nirad, alle vrienden en belangstellenden uitnodigen om samen met ons dit leven te vieren.
Namasté, Nirad
.

Love is always happy to see you

White Cloud ashram

De White Cloud ashram, geboren in 2018, is een spirituele plek om te wonen in het noordoosten van Nederland, waar vrienden kunnen komen ontspannen, mediteren en door een commune levensstijl zichzelf transformeren.
De ashram is een oase van rust omgeven door een prachtige en meditatieve tuin, die door de jaren heen is aangelegd door ons tweeën, Jagran en Nirad. We leven graag in harmonie met onszelf, met elkaar, met zoekers en liefhebbers van waarheid en met de omgeving.
De stichting White Cloud ashram is opgericht in 2020 en heeft als doel het bevorderen van individuele groei in bewustzijn, hierbij geïnspireerd door de verlichte meester Osho.
Klik hier voor meer informatie.

Wie zijn deze drie mensen

Wij zijn Christa, Nirad en Jagran, het Management-team oftewel de Stuurgroep van het komende Osho Zomer Festival. Met een goed en uitgebreid draaiboek van het vorige festival onder de arm zijn wij aan de slag gegaan.
Uit onze vergaderingen komen vanzelf de nodige activiteiten en daaruit ontstaat weer het programma, met een grote verscheidenheid aan workshopleiders, meditatieleiders en andere professionals, die het programma invulling gaan geven.
Ook groeit dan een nieuw Festivalteam dat ons ondersteunt in de vele werkzaamheden voor en tijdens dit bijzondere Oshofeest.

Jagran en Nirad zorgen voornamelijk voor de vormgeving, de uitstraling en de kwaliteit van het festival, de invulling van het programma, de PR en de techniek.
Met haar heldere ideeën en snelle acties laat Christa haar frisse wind waaien door onze planning en zorgt zij voor een praktische en luchtige uitvoering van de vele klusjes die zich aanbieden.
En … Christa heeft al weer een sterk Festivalteam van 10 vrijwilligers bij elkaar, dat zij 3 lange dagen zal gaan begeleiden. Dit team begint al op vrijdagochtend met de opbouw, de inrichting en de versiering van het terrein en zorgt ervoor dat het terrein weer schoon en opgeruimd wordt achter gelaten. Chapeau!

Daar wil je toch bij zijn?!

Life – Love – Laughter