Wie zijn Wij

Wij zijn Jagran en Nirad, intiatiefnemers van de White Cloud ashram in Nieuw Scheemda (Gr.)
Toen ik, Nirad, 75 was geworden werd het mij duidelijk dat ik het ‘laatste kwartaal’ intensiever wilde leven in het licht van de guidelines van Osho:

Be a Light unto Myself

Ik ben zo blij en ook zo dankbaar dat Jagran hierbij naast mij staat, zodat wij beiden nog meer de diepte in kunnen gaan, ook in onze relatie.

In 2020 voelden wij ons sterk genoeg om de stichting White Cloud ashram op te richten. Hierdoor maakten wij ons kenbaar aan de buitenwereld.
De stichting ‘Vrienden van Osho’ beloonde ons later daarvoor door de stichtingskosten te vergoeden. Dat werd onze eerste openbare erkenning.
Daarna kwam het echte werk . . .

Nu, in de aanloop naar ons virde Osho Zomer Festival, realiseren wij ons dat ‘ons leven léven’ langzaam verschuift naar ‘ons leven
víeren’ en, daaruit voortvloeiend, dat wij ons leven steeds meer delen en vieren met vrienden.
Wat geeft dat veel verbreding en verdieping in onze groei . . .
Het leven geeft ons daardoor nog meer voldoening en ik, Nirad, ben Het Bestaan intens dankbaar voor mijn bestaan.
Wij ontdekken in ons dagelijkse leven dat groeiend bewustzijn meer helderheid en meer liefde met zich meebrengt. Wat willen we nog meer?!

Wat we nog meer willen?
Met het komende Osho Zomer Festival willen wij, Jagran en Nirad, alle vrienden en belangstellenden uitnodigen om samen met ons dit leven te vieren.
Namasté, Nirad
.

Love is always happy to see you

White Cloud ashram

De White Cloud ashram, geboren in 2018, is een spirituele plek om te wonen in het noordoosten van Nederland, waar vrienden kunnen komen ontspannen, mediteren en door een commune levensstijl zichzelf transformeren.
De ashram is een oase van rust omgeven door een prachtige en meditatieve tuin, die door de jaren heen is aangelegd door ons tweeën, Jagran en Nirad. We leven graag in harmonie met onszelf, met elkaar, met zoekers en liefhebbers van waarheid en met de omgeving.
De stichting White Cloud ashram is opgericht in 2020 en heeft als doel het bevorderen van individuele groei in bewustzijn, hierbij geïnspireerd door de verlichte meester Osho.
Klik hier voor meer informatie.

Wie zijn deze zeven mensen ?

Daya, Nico, Angelique, Aletta (boven)
Nirad, Jagran, Annie (beneden)

Wij zijn De Steunberengroep van het komende Osho Zomer Festival.
Samen versterken wij de muren van dit Festival. Zo doen steunberen dat ook bij een kerk.
Wij helpen Jagran en Nirad bij de vele voorbereidingen en op de festivaldagen.

Jagran en Nirad zorgen voornamelijk dat Osho’s visie duidelijk uitkomt in de vormgeving, de kwaliteit en de uitstraling van het festival, de invulling van het programma, de PR, en het welzijn van alle aanwezigen op en rond het festival.
Nico helpt Jagran bij de techniek en samen met Jagran begeleidt hij het opbouwteam op vrijdag vóór het feest.
Aletta, Angelique en Annie begeleiden 3 dagen lang een sterk Festivalteam van minimaal 10 vrijwilligers. Dit team begint op vrijdagmiddag met de inrichting en de versiering van het terrein, is het hele weekend in touw met de nodige werkzaamheden en zorgt er ook voor dat het terrein weer schoon en opgeruimd wordt achter gelaten.
Nirad en Jagran zijn die dagen Gastheer en Gastvrouwe.

Met ons zeven bieden wij jullie een heerlijk groot en goed verzorgd feest aan, samen met een stevig festivalteam, meer dan 30 workshopleiders, meditatieleiders en muzikanten en vaak onverwachte vrijwilligers . . .
Zet de datum vast in je agenda, want . . . .