OSHO Heart meditation

OSHO Heart meditation (of ook wel bekend als “Atisha’s meditatie”). 

Meditatie op basis van OSHO’s commentaar op de woorden van de Tibetaanse meester Atisha. 

Laat je hart de narigheid van jezelf en die van de buitenwereld transformeren, maar begin bij jezelf. 

De eerste 3 delen naar keuze: staand, zittend, bewegend of liggend en ogen open of dicht. 

Eerste deel (5 minuten) Naar je hart.
– Breng eerst je aandacht naar je lichaam, voel het vanaf de buitenkant en de binnenkant, van links naar rechts, voorkant en achterkant, van boven naar beneden. 

– Breng dan je aandacht naar je ademhaling- merk op hoe de adem vanzelf naar binnen komt en er weer uit gaat. Merk op dat als je je ademhaling gade slaat, deze zich vanzelf verdiept en ontspant. 

– Breng dan nu je aandacht naar je hart-chakra, het energie centrum binnen in het centrum van je borstkas. Als het je helpt, plaats dan een of beide handen op je hart centrum. 

Tweede deel (15 minuten) Begin met jezelf.
Begin met je eigen narigheid; voel het zo intens mogelijk. Voel de pijn, de diepe wonden en de beledigingen die je in je leven hebt moeten ondergaan. Breng de mensen die jou hebben beledigd en pijn gedaan terug in je herinnering. Voel hoe je geleden hebt. Accepteer het, heet het welkom. 

Adem je ellende in….breng het naar je hart… laat het daar transformeren naar vreugde, bliss. Adem al die vreugde en bliss uit; ga zelf mee met je uitademing het bestaan in. 

Je kunt je uiten met woorden, geluiden, gebaren en bewegingen, om wat er in je gebeurt, of je kunt het in stilte ondergaan, als dat beter bij je past. 

Derde deel (15 minuten) Maak dit proces nu groter, de rest van de wereld.
Maak nu dit proces groter. Iedereen heeft last van narigheid, iedereen lijdt, het hart van iedereen doet pijn. Neem de pijn en de narigheid van anderen, vriend, vijand, familie, vreemden, op in je hart – alle duisternis, alle negativiteit.

Als je er aan toe bent ook alle narigheid van de wereld, de narigheid van het hele bestaan en neem het op in je hart, ervaar het en neem het dan in je op. Accepteer het, verwelkom het. En laat die ellende met je inademing binnenkomen, en neem het op in je hart. En terwijl de energie het hart passeert wordt het getransformeerd. Het wordt vreugde, bliss en zegen.

Laat dan deze vreugdevolle energie met je uitademing meestromen, naar alle hoeken en gaten van het bestaan en ga mee. Je kunt je uiten in geluiden, woorden, gebaren en bewegingen, om wat er in je gebeurt of je kunt het in stilte ondergaan, als dat beter bij je past. 

Vierde deel (15 minuten) Kom terug.
Trek nu je aandacht volledig terug van de wereld, van anderen, zelfs van jezelf. Ga liggen, sluit je ogen en wees stil.

 

Gebruik in het dagelijks leven
Wanneer je deze techniek gebruikt kan je de liefde, vreugde en compassie inbrengen in je dagelijkse activiteiten. En als je eenmaal hebt ervaren hoe pijn en lijden getransformeerd kan worden in vreugde, door de adem en het hart, zou je kunnen beginnen deze methode in stilte te gebruiken wanneer mensen en gebeurtenissen om je heen dit proces bij je op gang brengen.