Sannyas Celebration

Sannyas worden
Voor meer informatie en inschrijving, stuur een bericht naar Tarangita (tara@xs4all.nl).

De essentie van sannyas

Ik heb de sannyasbeweging niet stopgezet, de beweging is een stroom – dit is de betekenis van beweging – het is in beweging, het groeit. En een religie is dood – die beweegt niet meer, die groeit niet meer. Zij is dood. Er is maar één plaats voor en dat is het crematorium. Iedere priester of priesteres wil een dode religie hebben, want die is voorspelbaar. Nu we in het Westen zijn gekomen zijn rode kleren en een mala niet meer nodig, want ze zij in het Westen nooit symbolisch voor religie geweest.

En om preciezer te zijn, je bent niet volkomen verstoken van alle uiterlijke symbolen. Al wat overblijft is de wezenlijke kern van religieus zijn, de reis naar binnen, die alleen jij kunt maken. Ik kan dat niet voor je doen, niemand kan dat voor je doen.Dus nu is er maar één wezenlijke kwaliteit overgebleven, de meest fundamentele kwaliteit van religieus zijn. Dat is meditatie. Je moet naar binnen gaan.

Dus nu je niet langer uiterlijke symbolen hebt, is het goed -als je een sannyasin wilt zijn- om één ding in herinnering te houden: hoe je kunt overgaan tot de discipline van het getuige zijn. Anders bestaat de mogelijkheid dat je -doordat je de rode kleren draagt en de mala- er volkomen tevreden mee bent dat je een sannyasin bent. Dat ben je niet. Kleren maken geen enkel verschil. En ook de mala laat iemand geen transformatie doormaken. Maar je kunt jezelf voor de gek houden.

Nu neem ik dat alles van je af en ik laat alleen iets heel simpels over. Je kunt hier geen bedrog mee plegen, je doet het of je doet het niet. Zonder dit te doen, ben je geen sannyasin. Zo is de beweging tot zijn zuiverste staat gekomen, het meest wezenlijke stadium. Zij is niet opgeheven.

Osho, From Bondage to Freedom #17.

Overgave aan de natuur

De vraag is niet om mijn sannyasin te worden, de kwestie gaat erover of je een sannyasin wordt. Om mijn sannyasin te zijn is een bepaalde betrokkenheid vereist, een zekere overgave.

Maar ik wil niet dat jij je aan mij overgeeft, verbonden bent met mij. Ik wil dat je je kunt overgeven aan de natuur, aan het bestaan. Je hoeft niet mijn sannyasin te zijn, je moet een sannyasin zijn- en dat is de enige manier om mijn sannyasin te zijn.

Osho, Beyond Psychology #15.

Een uiting van je individualiteit

Sannyas betekent eerder moed dan iets anders, omdat het een uiting is van je individualiteit, getuigt van vrijheid en aangeeft dat je niet langer deel wilt zijn van de massahysterie.

Het is een verklaring dat je universeel wordt; je zult tot geen enkel land behoren, tot geen enkele kerk, geen enkel ras en geen enkele godsdienst.

Osho, Fingers Pointing to the Moon #7.

Ga diep in meditatie

Ik zou willen, dat mijn sannyasins het leven in zijn totaliteit beleven, maar onder één absolute voorwaarde, een uitdrukkelijke voorwaarde en die is bewustzijn, meditatie. Ga eerst diep in meditatie, zodat je je onbewuste kunt reinigen van alle giftige zaadjes, zodat er niets meer is waardoor je bedorven wordt en er niets binnenin je is wat door macht kan ontstaan. En dan kun je doen wat je graag wilt.

Osho, The Dhammapada: The Way of the Buddha, Vol. 6 #4

Een persoonlijke relatie, een liefdesaffaire

‘Ook al verlaat ik mijn lichaam, mijn sannyasins verlaat ik niet. Ik zal er net zo goed voor ze zijn.Maar het enige waar het om gaat: ben jij er ook voor mij?Ik ben er voor jou en ik zal er altijd net zo goed voor je zijn.Als jij er voor mij bent, dan bestaat er een link.En met mijn sannyasins heb ik een persoonlijke link.Het gaat er niet om dat je bij een organisatie hoort, het is helemaal geen organisatie.Het is een persoonlijke relatie, het is een liefdesaffaire.Als jij openstaat voor mij, ook al verdwijnt dit lichaam, maakt dat helemaal niets uit.Ik zal er voor je zijn.’

Osho, The Discipline of Transcendence, vol. 1 # 6

‘Sannyas betekent moed meer dan wat ook, want daarmee roep je je individualiteit uit, je roept je vrijheid uit, je roept uit dat je geen deel meer zult uitmaken van die massadwaasheid, die massapsychologie. Je roept uit dat je universeel wordt. Je hoort bij geen enkel land meer, bij geen enkele kerk, geen enkel ras, geen enkele godsdienst.’

Osho, Finger Pointing to the Moon, #7

Sannyas

Osho heeft in de loop van de tijd duizenden mensen ingewijd in sannyas*.* Een sannyasin is in de eeuwenoude Hindoe traditie iemand die het wereldse leven achter zich laat om zich als een asceet te wijden aan een spirituele zoektocht, onder leiding van een goeroe, een meester. Osho geeft een totaal nieuwe draai aan de meester – discipel relatie en moedigt zijn sannyasins juist aan om het leven te omarmen in plaats van het de rug toe te keren.