A taste of: de groep “Bouwen van Basisstructuur” door Adhira 

Groep voor het Bouwen van Basisstructuur

Een goed ontwikkelde structuur helpt ons om solide en toch flexibel te zijn, stabiel en toch responsief, veerkrachtig tegen veranderingen en toch in staat om met de stroom van het leven mee te gaan. We hebben uithoudingsvermogen. Als we zo’n innerlijke structuur missen, is het mogelijk dat we dit compenseren door overdreven rigide te worden, of dat we ons hulpeloos of verloren voelen, of we oefenen te veel controle uit. Dit beïnvloedt ons in ons dagelijks leven, op het werk, in relaties, in onze verbinding met onszelf.

In deze korte ervaring gaan we het thema van ‘grenzen’, onderzoeken, wat een heel belangrijk aspect van een gezonde structuur is. Hoe denk jij over jouw grenzen? En wat zijn de gevolgen als we geen grenzen hebben? Welke nieuwe mogelijkheden ontstaan er als we onze grenzen duidelijk kunnen ervaren?

 

Onze innerlijke structuur
Onze innerlijke structuur

Andere aspecten van de basisstructuur die we in de komende groepen zullen onderzoeken zijn: zelfregulatie, nabijheid en verbondenheid, emotionele flow, onafhankelijkheid en onderlinge verbondenheid, richting en meer. Kijk op de website van Wajid: https://wajid.nl/cursussen/group-inner-child voor meer informatie en op https://www.facebook.com/LifeandCare1 

Adhira zal tijdens het festival ook minisessies aanbieden (lees meer).

adhira 2023
Adhira

Achtergrond van Adhira

Adhira heeft geneeskunde gestudeerd en heeft 15 jaar als arts gewerkt.

Ze heeft daarnaast verschillende alternatieve geneeswijzen bestudeerd voordat ze in aanraking kwam met het Essential Psychotherapy Institute (EPI gevestigd in Nederland). Ze voltooide de 4-jarige opleiding en werd een van de hoofdmedewerkers van het Instituut.

Ze is altijd geïnteresseerd geweest in de connectie tussen het lichamelijke en het psycho/spirituele in de mens en hoe de emotionele/mentale innerlijke staat het lichaam kan beïnvloeden tot aan ziekte toe. Daarom werd ze verliefd op de diepgang van het EPI-werk, dat de mens op een holistische manier bekijkt, transformatie brengt en helpt de innerlijke structuur te herstellen, zodat we weer in contact komen met onze eigen Essentie.

Ze biedt individuele sessies en sessies voor koppels volgens de methodologie van het Essential Psychotherapy Institute, waarbij ze gebruik maakt van een verscheidenheid aan tools zoals Innerlijk Kind, lichaamswerk, Gestalt, super ego werk, creatieve expressie, meditatie en meer. Adhira geeft ook Touch of Healing Awareness energiesessies.

Sessies worden afgestemd op individuele behoeften.

Ze zal 15-20′ sessies aanbieden op het Osho Festival. In deze mini-sessies onderzoekt Adhira samen met jou wat jouw probleem is en zal het met de juiste therapeutische middelen met jou benaderen. Je bent van harte welkom!

English translation

Adhira has studied medicine and was a medical doctor for 15 years .

In addition she has studied a variety of alternative and healing methods before she came across the Essential Psychotherapy Institute (EPI based in Holland). She completed the 4 year education and became one of the main collaborators of the Institute.

She has always been interested in the connection between the physical and the psycho/spiritual in man and how the emotional/mental inner states can influence the body all the way to disease. Therefore she fell in love with the depth of the EPI work , that sees the human being in a holistic way, brings transformation and helps to restore the inner structure, coming again in touch with our own Essence.

She offers Individual ad couple sessions with the methodology  of the Essential Psychotherapy Institute , using a variety of tools like like Inner Child, bodywork, Gestalt, super ego work, creative expression, meditation, and more. Adhira also gives Touch of Healing Awareness energy sessions.

Sessions are tailored to individual needs.

She will be offering 15-20’ sessions at the Osho Festival. I these mini sessions Adhira will be exploring with you your issue and will help you approach it with the suitable therapeutic tools. You are warmly welcome!